O nás

Sme manželia, ktorých spája okrem bežných nehmotných a hmotných záležitostí aj láska k tradičnému spôsobu života, obdiv nad znalosťami našich predkov a ich hlbokou múdrosťou. Snažíme sa čo najviac priblížiť k ich jednoduchému životu, postupne získať nezávislosť od systému a žiť v súlade s prírodou. Popri tom naberáme skúsenosti a zručnosti, ktoré chceme odovzdať každému, kto o to prejaví záujem.

Oficiálne sa venujeme organizovaniu tvorivých dielní a kreatívnych kurzov od roku 2009.  Naším cieľom je naučiť ľudí tráviť ich čas zmysluplne a popri tom si rozširovať  základné zručnosti. Najväčšou odmenou je spokojný „zákazník“, s hrdosťou prezentujúci svoj výrobok a zároveň nachádzajúci vnútorný pocit uspokojenia.  Nadšenie, že vytvoril niečo vlastnými rukami je pre nás dôkazom, že sme na správnej ceste.

Začíname!

 

 

 

 

 

Comments are closed