Obchodné podmienky

Majiteľ / Predávajúci

Škola zručnosti

Andrea Hašková

Mieru 43/41

985 11 Halič

IČO: 44545312

DIČ: 1080274514

nie som platca DPH

Číslo účtu: 520700-4201184844/8360 mBank

IBAN: SK6983605207004201184844

SWIFT(BIC) kód:BREXSKBX


Škola zručnosti poskytuje mimoškolské vzdelávanie bez akreditácie. Lektori odovzdávajú svoje vedomosti a zručnosti získané počas svojho života. Po absolvovaní kurzu zákazník nezískava osvedčenie. Nadobudne však nové znalosti, rozšíri si svoje zručnosti a vlastným pričinením získa spokojnosť so sebou samým.

Zákazník

Registrovaný užívateľ na web stránke skolazrucnosti.sk. Objednávku cez web stránku skolazrucnosti.sk môže vykonať iba registrovaný zákazník.

Objednávka

Objednávku zákazník uskutoční vyplnením Objednávky kurzov s udaním potrebných informácií. V prípade viacdňového kurzu (napr.víkendový) uvádza do správy počet dní, aj záujem o ubytovanie/stravu. Objednávku je možné zrušiť najneskôr 7 kalendárnych dní pred začatím kurzu, výhradne písomnou formou prostredníctvom e-mailovej adresy skolazrucnosti@skolazrucnosti.sk. Za konečnú sa považuje len odoslaná a spätne potvrdená objednávka z e-mailovej adresy skolazrucnosti@skolazrucnosti.sk. V prípade zrušenia už zaplatenej objednávky si prevádzkovateľ môže uplatniť penále vo výške 10% z ceny kurzu. Peniaze budú vrátené zákazníkovi prevodom na účet odkiaľ bola platba zrealizovaná. Vrátenie peňazí v hotovosti nie je možné. Odoslaním objednávky dáva zákazník súhlas s Obchodnými podmienkami stránky www.skolazrucnosti.sk.

Ceny

Všetky ceny uvádzané na stránkach sú s DPH a platia v čase nakupovania. Predávajúci si vyhradzuje právo na úpravu cien v prípade zliav, bonusov a pod.

Platba

Po obdržaní objednávky a následnom písomnom/telefonickom dohodnutí detailov predávajúci e-mailom zasiela faktúru v elektronickej podobe, suma na faktúre je vyčíslená podľa dohody (v prípade platby za ubytovanie, stravu, množstvových a vernostných zliav a pod.). Faktúra za návody v pdf formáte a za darčekové poukážky je odosielaná automaticky systémom ihneď po zrealizovaní objednávky. Po uhradení faktúry je systémom automaticky odoslaný návod/poukážka k vytlačeniu na e-mail zákazníka.

Zákazník sa zaväzuje:

  • zaplatiť za objednanú službu dojednanú cenu
  • pravdivo vyplniť fakturačné údaje pri registrácii
  • včas oznámiť svoju prípadnú neprítomnosť na vopred zakúpenom kurze

Predávajúci nenesie zodpovednosť:

  • za škody a komplikácie spôsobené nesprávne vyplneným objednávkovým formulárom a nesprávne zadanými fakturačnými údajmi
  • chybný prenos dátových súborov spôsobený nedostatočnou kapacitou e-mailovej schránky zákazníka
  • za ujmy a úrazy spôsobené počas domácej výroby produktu podľa zakúpeného návodu
  • za konečnú podobu výrobku vyrobeného doma podľa zakúpeného návodu

Reklamácie

Reklamácie sú vybavované telefonicky na telefónnom čísle 0903/410 576 alebo e-mailom na adrese skolazrucnosti@skolazrucnosti.sk


Ochrana osobných údajov

Aby sme Vám mohli ponúknuť naše služby, potrebujeme poznať niektoré Vaše osobné údaje. Rešpektujeme Vaše súkromie, a tak sa snažíme množstvo týchto údajov minimalizovať na tie najnutnejšie a údaje chránime pred zneužitím. Naša práca s osobnými údajmi plne podlieha zákonným normám a Zákonu o ochrane osobných údajov.

Údaje o Vašej činnosti

Údaje o Vašich nákupoch, reklamáciách a ďalších Vašich činnostiach v našej internetovej dielni majú tiež dôverný charakter a podliehajú rovnakým bezpečnostným pravidlám ako práca s osobnými údajmi.

Zhrnutie

Akékoľvek údaje, ktoré o Vás a o Vašich nákupoch získame, chránime pred zneužitím, nikomu inému neposkytujeme (okrem spoločností zaisťujúce špedičné služby alebo platobný styk, obdržia nevyhnutné minimum informácií o zákazníkovi, potrebné pre bezproblémové vybavenie konkrétnej objednávky) a slúžia len ku kvalitnému poskytovaniu našich služieb. Vyhradzujeme si právo využiť Vaše údaje k zasielaniu informácií o zľavách, novinkách a ďalších marketingových aktivitách. Tiež máte právo kedykoľvek nám písomne oznámiť akékoľvek zmeny, doplnenie, žiadosť o likvidáciu Vašich osobných údajov, ktoré ste nám  poskytli.

Váš súhlas

Používaním našej internetovej stránky súhlasíte so zhromažďovaním a používaním osobných údajov v uvedenej miere a súhlasíte s vyššie uvedeným. Vyhradzujeme si právo na zverejnenie foto a video dokumentácie z akcií zrealizovaných prostredníctvom Školy zručnosti.


Autorské práva

Škola zručnosti si  v rámci platnej legislatívy vyhradzuje všetky autorské práva na textový, fotografický a filmový materiál na stránke www.skolazrucnosti.sk. V zistených prípadoch kopírovania našich textov, fotografií a videozáznamov a ich upravených verzií využijeme všetky zákonné možnosti na finančné odškodnenie v rámci porušenia autorského zákona.

Spracovanie osobných údajov

V súvislosti s novým európskym nariadením Európskej únie 2016/679 o ochrane osobných údajov (GDPR) sme povinní informovať  našich zákazníkov/odberateľov o spracovaní osobných údajov ktoré máme v databáze.

Osobné údaje spracovávame len so súhlasom zákazníka, poskytol nám ich dobrovoľne za účelom realizácie objednávky, poskytnutia služby, fakturácie alebo  doručenia tovaru na kontaktnú adresu. V našej databáze máme len údaje, ktoré sú potrebné k vyššie vymenovaným činnostiam. 

Emailové adresy môžu byť použité na zasielanie našich reklamných a obchodných oznamov, neposkytujeme ich však tretej strane. Z odberu oznamov má užívateľ možnosť odhlásiť sa, rovnako môže požiadať o zmazanie všetkých osobných údajov z našej databázy.

Comments are closed